Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, a człowiek jako stworzenie wysoko uspołecznione adaptuje się do nowych warunków bardzo szybko. Jeśli musisz dłużej siedzieć w domu wykorzystaj to mądrze. Po pierwsze odpocznij. Pobądź trochę sam ze sobą. Nabierz dystansu. Spożytkuj czas na przyjemności nie tylko na pranie czy sprzątanie.
Czytaj wiecej