W przedszkolach dzieci są podzielone na grupy w zależności od wieku. Aby podopieczni mogli łatwo się rozeznać, do której grupy mają tafić i gdzie jest ich sala w przedszkolu, muszą dostać jakieś graficzne oznaczenia. Obrazki i wizerunki pomagają łatwiej im się odnaleźć w nowej rzeczywistości
Czytaj wiecej